Wachttijd

OOSTEINDE kinderen en jeugd streeft naar het voorkomen van wachtlijsten. De instroom van nieuwe aanmeldingen hebben we echter niet zelf in de hand. Wachtlijsten kunnen niet altijd worden voorkomen. We geven hieronder een indicatie van de wachttijd; u kunt dan zelf beslissen of dit voor u een acceptabele periode is. De hieronder aangegeven wachttijden zijn een richtlijn. Ziekte van een zorgverlener, vakantie en feestdagen kunnen invloed uitoefenen op de lengte van de wachttijd.

De huidige wachttijd bedraagt:

GBGGZ:  16 weken

De aanmeldingen die wij nu binnenkrijgen, zullen na de zomervakantie ingepland worden.