De jeugdhulp

Per 1 januari 2015 valt de zorg voor kind en jeugd onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. In plaats van zorgverzekeraar vergoeden de gemeenten de zorg die uw kind nodig heeft.

Voorwaarde voor vergoeding is dat de gemeente een contract heeft met de praktijk/zorgaanbieder. Een verwijsbrief is nodig van uw huisarts of van een jeugdarts.

Gemeenten hanteren als criterium de gemeente waar het kind officieel woont op moment van aanmelding (woonplaatsbeginsel).

De keuze voor welke vorm van hulpverlening uw kind aangewezen is, dient door de huisarts of uw gemeente te worden gemaakt. De budgetten van sommige gemeenten zijn beperkt. Tijdens de intake kijken we welke vergoedingsmogelijkheden er zijn voor de zorg die nodig is.

In onze praktijk verlenen we zorg aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Wij hebben met de meeste gemeenten in Drenthe en de kop van Overijssel een contract.

Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek dat in verband staat met het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis of specialistische GGZ problematiek wordt vergoed. Diagnostisch Intelligentie onderzoek, of onderzoek in verband met een schoolkeuze, wordt niet door de gemeente vergoed. Neemt u voor meer informatie hierover contact met ons op.