Richtlijnen tarieven Oosteinde kinderen en jeugd

Individueel psychologisch consult (hele sessie*) €85,00
Individueel kort psychologisch consult (halve sessie) €42,50
Telefonisch of e-mail consult €21,25
Schoolbezoek (observatie en gesprek leerkracht, geldt als dubbel consult, inclusief reistijd) €170,00

 

Indicatie tarieven diagnostiek:
Intelligentieonderzoek (inclusief: intake 1 uur, test 2,5 uur, analyse en rapportage 2,5 uur en adviesgesprek 1 uur) €595,00

Het betreft hier een indicatie omdat psychodiagnostisch onderzoek aangepast kan worden aan individuele wensen en/of noodzaak.

* Eén consult omvat 1 uur: drie kwartier directe tijd (face-to-face) en een kwartier indirecte tijd (rapportage)