Tarieven Oosteinde kinderen en jeugd

Uurtarief * € 95,00

* Eén consult omvat 1 uur: drie kwartier directe tijd (face-to-face) en een kwartier indirecte tijd (verslaglegging)