Arianne Buning

Orthopedagoog-Generalist & Onderwijskundige, NVO en SKJ geregistreerd
Supervisor voor de orthopedagoog-generalist i.o. en jeugd- & onderwijsgerelateerde beroepen                                                                                                                                                                                            EMDR therapeut (basis)

Je mag zijn zoals je bent
om te worden wie je bent.
En je mag worden wie je bent
op jouw manier en in jouw tijd.

Persoonlijke werkwijze:
Mijn hulp is gericht op het krachtig(er) maken van de cliënt en zijn ontwikkelingscontext, waarbij rekening gehouden wordt met de aanleg, talenten en mogelijkheden van het kind en zijn omgeving. Handelingsgerichte diagnostiek en interventies kunnen daar een bijdrage aan leveren om zo meer ‘overzicht’ en ‘inzicht’ te krijgen in de mogelijkheden en eventuele ervaren moeilijkheden en/of belemmeringen van het kind en zijn omgeving. De diagnostiek en/of interventies kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het gedrag en/of het leren van het kind, opvoedingsvraagstukken, het versterken van de ontwikkelingscontext en het verwerken van traumatische ervaringen en/of angsten met behulp van EMDR. Het kind zelf, de ouders en eventueel de school zijn hierbij belangrijke ‘informatiebronnen’ en gesprekspartners! Als orthopedagoog adviseer ik dus niet alleen; ik werk graag SAMEN met de cliënt en de belangrijke betrokkenen. Gezamenlijk werken wij aan een passend ‘uitzicht’. 

Professionele achtergrond:
Na jarenlang in het basisonderwijs werkzaam te zijn geweest als leerkracht, intern begeleider en in diverse managementfuncties, werkte ik vanaf 2004 tot en met 2015 bij diverse schooladviesorganisaties en zorgteams. Hier heb ik de nodige expertise opgebouwd aangaande diagnostiek, behandeling, ouder- en schoolbegeleiding en het begeleiden van onderwijsvernieuwingen. Naast mijn werkzaamheden bij praktijk Oosteinde, ben ik sinds 2016 ook werkzaam binnen het voortgezet onderwijs.