Jan Paul van Veenen

Gespecialiseerd ambulant gezinshulpverlener                                                                 SKJ- geregistreerd        Video Home Trainer (VHT) en Video Interactie Begeleider-Gehechtheid (VIB-G)        AIT-Gecertificeerd

 

Vanuit praktijk Oosteinde geef ik ambulante behandeling bij opvoedvragen.

Voor het zoeken naar oplossingen met het gezin en ontwikkelen van vaardigheden voor alle gezinsleden, gebruik ik al vele jaren, vanuit volle overtuiging , VHT en VIB-G als primaire methodiek. De uitgangspunten daarbij zijn :

  • goed geslaagd contact.
  • communicatie als instrument.
  • elk gedrag is communicatie.
  • zien en begrijpen van de boodschap achter het gedrag.
  • oog hebben voor de krachten en belemmeringen van elk gezinslid.

 

Met de methodiek VHT / VIB (G) wordt aan de hand van video beelden het communicatie patroon geanalyseerd, gemaakt in de opvoedsituatie*, van zo’n 10 minuten. De bevindingen worden teruggekeken en besproken met de betrokkenen. De gezamenlijke oplossingsgerichte kijkrichting is : Wat is het initiatief van het kind en de opvoeder ? Hoe wordt dat initiatief ontvangen ?  Wat werkt al en hoe komt dat ?

*) opvoedsituatie = thuis/school/opvang/sportclub/etc.

VHT/ VIB is een zeer effectieve methode gebleken bij opvoedvragen en voor alle leeftijden.

Bij ontwikkelingsstoornissen, onbegrepen gedrag, haperingen in contact en emotionele band. Rondom driftig, negatief en boos gedrag. Maar ook bij somber en naar binnen gericht gedrag. Bij eet, slaap en zindelijkheid problemen.

De inzet met beelden leidt tot plezierig contact, ontwikkeling, zelfvertrouwen, positieve sfeer en bevestigde handelingsbekwaamheid.