Marieneke Ganzinga (BIG-nummer: 59927015631)

  • Orthopedagoog Generalist NVO (9130)
  • EMDRtherapeut (basis) (17708)
  • Cognitief Gedragstherapeut (VGCt) (008718)

Zo lang ik me kan herinneren ben ik al zeer geïnteresseerd in wat kinderen en volwassenen beweegt. Ik vind dat ieder mens recht heeft op een plezierig en ‘rijk’ leven. Maar bijna iedereen loopt op een zeker moment ook tegen moeilijkheden aan. Mijn doel is om kinderen, jongeren en hun ouders te helpen om dergelijke moeilijkheden te overwinnen. Samen zoeken we naar manieren om eigen kracht en talenten te hervinden en in te zetten.

Eerst heb ik de opleiding tot leerkracht basisonderwijs aan de pabo te Meppel gevolgd. Daarna heb ik de studie orthopedagogiek aan Universiteit Utrecht met goed gevolg afgerond. Vervolgens ben ik als docent en onderzoeksassistent werkzaam geweest binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen van Universiteit Utrecht. Tegelijkertijd met het opstarten van de praktijk heb ik de opleiding tot Orthopedagoog Generalist gevolgd en voltooid.

Binnen Oosteinde houd ik me bezig met psychodiagnostisch onderzoek, begeleiding en behandeling. Mijn speciale aandachtsgebieden zijn sociaal-emotionele problemen zoals: sombere klachten, depressie, angsten, trauma’s, hoogbegaafdheid, rouwproblematiek, (echt)scheidingsproblematiek, dwang, agressie en boosheid. Ook begeleid ik gezinnen die moeilijkheden ervaren in onderlinge verhoudingen.

hoe
als je je
met zorgeloosheid
kon omringen
en dat dat
je ruimte was

(Bert Schierbeek)