Mireille Boers

Gezinshulpverlener   SKJ

Laat achter je wat was

Laat gaan wat moet

Laat zijn wat is 

Als gezinshulpverlener bied ik hulp in de thuissituatie. Meestal is een kind of jongere aangemeld met uiteenlopende problematiek, zoals bijvoorbeeld sociaal emotionele problemen, ADHD, ontwikkelingsproblematiek, depressie, gedragsproblemen, etc. Vaak is het zo dat niet alleen het kind last heeft van bepaalde problematiek, maar dat het hele gezin niet goed weet hoe hiermee om te moeten gaan. Ik kijk samen met het gezin naar waar zij tevreden over zijn (wat is de kracht en wat gaat er goed?) en wat zij graag anders zouden willen zien, dus wat de hulpvraag is. Ook de broertjes en zusjes worden hierbij meegenomen. Samen gaan we kijken naar patronen, wat zijn de instandhoudende factoren en hoe wordt er bijvoorbeeld gecommuniceerd met elkaar?

Ik maak hierbij gebruik van verschillende methodieken/middelen. Een voorbeeld is videohometraining of SGG schema’s (Situatie Gedrag Gevolg) of beloningsprogramma’s.

Alles gaat in overleg met het gezin en ik sluit bij hen aan.

Na mijn opleiding Sociaal pedagogische Hulpverlening te hebben afgerond, ben ik als groepswerker in de Kinder- en Jeugd Psychiatrie aan de slag gegaan. Ik heb op verschillende groepen gewerkt met diverse problematiek, maar uiteindelijk op de eetstoornissen groep terecht gekomen en daar heb ik 8 jaar als groepswerker gewerkt. Ik heb gezien hoe belangrijk het is om het hele gezin bij de behandeling te betrekken en hoe moeilijk zij het vaak hadden rondom de problematiek van het kind en hoe graag zij handvatten wilden hebben hoe zij in de thuissituatie hiermee om moesten gaan. Ik wilde mij hierin graag ontwikkelen en daarom heb ik de opleiding Intensieve Ambulante Gezinshulpverlening gevolgd.  Daarna kon ik als gezinshulpverlener aan de slag, in eerste instantie nog steeds voor de afdeling eetstoornissen en de meergezinsdagbehandeling, maar vervolgens ook voor de verschillende poliklinieken met uiteenlopende problematiek. En vanaf juni 2019 werk ik dus voor Oosteinde Kinderen en Jeugd.