Tanya Nowee

Intern begeleider (Master IB en Zorg, Windesheim)                                                                  Hoogbegaafdheidsspecialist

 

Naast moeder van twee prachtige jongens en saxofoniste, ben ik werkzaam binnen praktijk Oosteinde Kinderen en Jeugd als intern begeleider en hoogbegaafdheidsspecialist.

In deze rol bezoek ik scholen en begeleid ik leerkrachten en intern begeleiders in het bedienen van (hoog)begaafde kinderen. Het standaard programma biedt vaak niet voldoende uitdaging om de leerhonger te stillen van (hoog)begaafde leerlingen. Demotivatie en onderpresteren kunnen gevolgen zijn hiervan. Samen met de leerkracht zoek ik naar mogelijkheden om het kind de lesstof aan te bieden waar het gemotiveerd van raakt. De kunst is om dit zo concreet te maken, dat het ook werkbaar is voor de leerkracht.

Daarnaast begeleid ik kinderen en hun ouders rondom hoogbegaafdheid. In de praktijk betekent dit, dat kinderen in groepjes of individueel bij mij werken aan hun mindset, faalangst, perfectionisme en andere kenmerken van hoogbegaafdheid. Uitdagingen aangaan, buiten je comfortzone durven treden en zelfvertrouwen opbouwen zijn thema’s waarover ik samen met de kinderen werk.

Ik werk graag vanuit het zijnsluik van drs. Tessa Kieboom. Het zijnsluik laat heel mooi de kenmerken van hoogbegaafdheid zien. Juist deze kenmerken zorgen bij hoogbegaafde kinderen vaak voor frustratie, boosheid en onbegrip. Het geeft mij veel voldoening wanneer ik kinderen meer inzicht in zichzelf kan geven.

De afgelopen 20 jaar heb ik gewerkt in het onderwijs. Ik heb gewerkt in alle groepen van de basisschool, een speciale school voor hoogbegaafde leerlingen en het Leerweg Ondersteunend Onderwijs. De ervaring die ik heb opgedaan in het werken voor de klas zet ik volop in wanneer ik in scholen ben voor advies en begeleiding.