Klachtenregeling

 

OOSTEINDE kent een klachtenregeling. De regeling kent een drietal stappen:

• Allereerst kunt u met uw klacht terecht bij uw eigen zorgverlener. De meeste klachten kunnen op deze wijze worden opgelost.

• Hiernaast bestaat de mogelijkheid om één van de andere OOSTEINDE zorgverleners in te schakelen, teneinde uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. U kunt erop rekenen dat deze zorgverlener zoveel mogelijk een neutrale positie inneemt.

• Als de bovenstaande mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, kunt u uw klacht deponeren bij een van de beroepsverenigingen, waarbij uw zorgverlener is aangesloten. U vindt de betreffende beroepsvereniging onder de knop ‘links’ op deze site.

Bij vragen of klachten over de geleverde zorg kunt u zich ook richten tot de Inspectie voor de gezondheidszorg (igz.nl) of contact opnemen met de klachtencommissie van P3NL (p3nl@klachtencompany.nl). Alle hulpverleners zijn aangesloten bij P3NL (p3nl.nl)