Tevredenheid

 

OOSTEINDE streeft naar tevreden kinderen, jongeren en ouders. Graag horen we uw mening over de geboden zorg. Tussentijds of aan het einde van het hulpverleningstraject worden uw ervaringen besproken.

Daarnaast maken we gebruik van vragenlijsten aan het begin en eind van het hulpverleningstraject om het effect van de behandeling te meten evenals uw tevredenheid en die van uw kind.