Wachttijd

OOSTEINDE kinderen en jeugd streeft naar het voorkomen van wachtlijsten. De instroom van nieuwe aanmeldingen hebben we echter niet zelf in de hand. Wachtlijsten kunnen niet altijd worden voorkomen. We geven hieronder een indicatie van de wachttijd; u kunt dan zelf beslissen of dit voor u een acceptabele periode is. De hieronder aangegeven wachttijden zijn een richtlijn. De aard van de hulpvraag, ziekte van een zorgverlener, vakantie en feestdagen kunnen invloed uitoefenen op de lengte van de wachttijd.

Wij streven naar de volgende wachttijd*:

GBGGZ:  26 weken
   

* De wachttijd is de tijd tussen het moment dat de verwijzing van de huisarts/ beschikking van het CJG en uw aanmelding bij ons binnen zijn en het moment waarop u opgeroepen wordt.