Wachttijd

OOSTEINDE kinderen en jeugd streeft naar het voorkomen van wachtlijsten. De instroom van nieuwe aanmeldingen hebben we echter niet zelf in de hand. Wachtlijsten kunnen niet altijd worden voorkomen. We geven hieronder een indicatie van de wachttijd; u kunt dan zelf beslissen of dit voor u een acceptabele periode is. De hieronder aangegeven wachttijden zijn een richtlijn. Ziekte van een zorgverlener, vakantie en feestdagen kunnen invloed uitoefenen op de lengte van de wachttijd.

Wij streven naar de volgende wachttijd*:

GBGGZ:  12 weken na de zomervakantie
   

* We moeten helaas een flinke slag om de arm houden voor wat betreft de daadwerkelijke duur totdat u opgeroepen wordt vanaf het moment dat de verwijzing van de huisarts/ beschikking van het CJG en uw aanmelding bij ons binnen zijn. De uitbraak van het Coronavirus, de organisatie daaromtrent en de onzekerheid over de impact en de duur van de genomen maatregelen maken dat de wachttijd langer kan zijn dan de genoemde 12 weken na de zomervakantie (basisschoolvakantie). We vragen uw begrip hiervoor. Voor vragen hierover kunt u bellen met ons algemene telefoonnummer: 0521-351240.