De klachtenregeling voor Psychomotorische therapeuten leest u hier: Download Reglement FVB klacht- en tuchtrecht januari 2013 .

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.nvpmt.nl/?page=62072