Wet bescherming persoonsgegevens

 

In de wet bescherming persoonsgegevens zijn de regels vastgelegd voor het registreren, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Een persoonsregistratie is een verzameling gegevens, ingericht volgens een bepaald systeem. De dossiervorming binnen OOSTEINDE is een dergelijk systeem. OOSTEINDE mag alleen die gegevens vastleggen, die voor het doel, zorgverlening, van belang zijn.

De wet geeft aan dat u het recht heeft uw gegevens in te zien en, op verzoek, in afschrift te verkrijgen. Ook heeft u het recht op correctie of verwijdering van uw gegevens.

Website: wet bescherming persoonsgegevens