Zorg en zorgproducten

 

De jeugdwet: Veranderingen in de psychologische zorg

Wat betekent deze verandering voor onze praktijk?

Sinds 1 januari 2015 valt de hulp voor kinderen en jeugd onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. In plaats van uw zorgverzekeraar vergoeden nu de gemeenten de zorg die uw kind nodig heeft.

Een voorwaarde voor vergoeding is dat de gemeente een contract heeft met de zorgaanbieder. Ook is er een verwijsbrief van een huis- of jeugdarts of een toewijzing van het CJG nodig. De keuze voor de vorm van hulpverlening die uw kind krijgt aangewezen dient door de huisarts of uw gemeente te worden gemaakt. De budgetten van sommige gemeenten zijn beperkt en per gemeente worden er verschillende keuzes gemaakt ten aanzien van de inkoop van de zorg.

In onze praktijk verlenen we zorg aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Wij hebben met alle 12 Drentse gemeenten en de gemeenten in de kop van Overijssel (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle) een contract. Mocht uw kind in een andere gemeente ingeschreven staan, kunt u uw gemeente verzoeken een hulpverleningstraject bij ons te vergoeden. Er is overigens geen garantie dat dit verzoek gehonoreerd zal worden.