OOSTEINDE kinderen en jeugd

OOSTEINDE kinderen en jeugd zal per 31-12-2023 ophouden te bestaan in de huidige vorm. Klik hier voor meer informatie over wat dit betekent voor de toekomst.

OOSTEINDE kinderen en jeugd is een samenwerkingsverbandPraktijk Oosteinde K&J van een aantal zelfstandig gevestigde orthopedagogen en GZ-psychologen. Daarnaast is er een psychomotorisch therapeut (PMT), een hoogbegaafdheidsspecialist en een integratief-kindertherapeut i.o. werkzaam.

OOSTEINDE kinderen en jeugd houdt zich bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar. Ouders en leerkrachten zijn hierbij belangrijke participanten.

OOSTEINDE kinderen en jeugd is in 2009 geopend. De praktijk is voortdurend in ontwikkeling om in een zo compleet mogelijk aanbod van diagnostiek, behandeling en begeleiding met betrekking tot kinderen en jongeren te voorzien.

OOSTEINDE kinderen en jeugd is laagdrempelig en probeert zoveel mogelijk te werken met een korte wachtlijst. De lijnen met de verwijzers zoals huisartsen, CJG en scholen, zijn kort. OOSTEINDE kinderen en jeugd nodigt u na uw aanmelding uit voor een eerste gesprek. In dit intakegesprek worden de hulpvragen, wensen en verwachtingen besproken en de mogelijkheden van OOSTEINDE kinderen en jeugd geschetst. Aan het eind van dit gesprek wordt afgesproken hoe het traject verder zal verlopen. OOSTEINDE kinderen en jeugd biedt zowel onderzoek als begeleiding op het terrein van intelligentie, neuropsychologische problemen, leerproblemen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij onderzoek kan het gaan om gesprekken, observaties, het invullen van vragenlijsten, het uitvoeren van tests of andere diagnostische middelen. Bij behandeling gaat het om gesprekken (bijvoorbeeld op basis van CGT of oplossingsgerichte), PMT, gezinsbehandeling of integratieve-kindertherapie met kinderen, jongeren en/of hun ouders.

   OOSTEINDE kinderen en jeugd heeft het KLIK-keurmerk.